Samen koffiedrinken

buurman

&

buurman

Beter een goede buur dan een verre vriend.

Schaken
Tea Time

OnzeMissie

Beter een goede buur dan een verre vriend. Ons doel is om omwonenden zoveel mogelijk tevreden te stellen. Het mag alleen niet ten koste gaan van de bewoners. 
Een gemiddelde woonwijk en winkelcentrum zit over het algemeen niet te wachten op enorme groepen aan mensen die daar niets te zoeken hebben. Kantoren laten alleen werknemers en geregistreerde bezoekers toe. En bewoners van Kaatsheuvel moeten ook voor hun toegang betalen bij de Efteling.

priveterrein

Het bos van meer dan 2 km² is een terrein dat voor iedereen toegankelijk is, mits zij zich kunnen legitimeren. We willen hiermee vandalisme reduceren en ten behoeve van veiligheid voor mens, dier en natuur stellen we een limiet van aantal onaangekondigde bezoekers. Een gedeelte van de faciliteiten zullen openbaar toegankelijk zijn voor het publiek (Na de toegangspoort).

Denk aan de alle voorzieningen die buiten het gebouw gevestigd zijn en waar geen toegangspoort voor staat.

Hert
Spelers van het hockey

sportfaciliteiten

Leden van de sportverenigingen die niet op de terreinen wonen, krijgen volledige toegang tot alle faciliteiten. Deze aantal leden zijn gelimiteerd op basis van capaciteit. Leden die tevens bewoners zijn, krijgen ten alle tijden voorrang. Bij wedstrijden krijgt de gastteams, ouders en verzorgers toegang tot de centrale faciliteiten.

banen

Alle posities en banen zullen zoveel mogelijk worden vervuld door eigen bewoners. In de zeldzame gevallen kan er een oproep richting de lokale bevolking geplaatst worden, om bij te staan. Waar wel actief naar gekeken wordt zijn de sociale arbeidsplaatsen. Uiteraard geldt hier ook dat bewoners van het terrein voorrang krijgen.

Brainstormen
Vrouw bij winkel

lokaleeconomie

Onze aanwezigheid mag geen negatief effect hebben op de lokale al aanwezige economie. Daarom zijn deze faciliteiten niet openbaar toegankelijk. Wij zullen om die reden ook een minimale hoeveelheid retail “winkels” hebben die alleen de essentiële primaire, merkloze en verpakkingsloze levensmiddelen distribueren. Wij moedigen onze bewoners aan om de lokale economie te stimuleren door te winkelen en gebruik te maken van de horeca in de nabije omgeving. En om gezamenlijk evenementen te organiseren om de saamhorigheid te versterken/vergroten en te vieren.

seizoenspas

We zullen experimenteren met 500 seizoenspassen speciaal voor de omwonenden binnen een bepaalde straal. De bewoners zullen dan toegang krijgen tot alle centrale faciliteiten maar niet tot de woningen en kantoren.

Team lunch