Veelgestelde vragen

Ongesorteerd

Waar kan ik inschrijven?


Je kan je voormelden voor de fair launch (party). Klik hier op inschrijven en je wordt op de hoogte gehouden wanneer de Fair-Launch is. Het zal medio zomer 2022 zijn.
Mensen willen rijtjeshuizen met een tuin, geen flats.


Smaken verschillen en naar onze ingeving is het onverantwoord om nog meer rijtjeshuizen te bouwen. Ons doel is om moeder natuur zoveel mogelijk ruimte te geven. Rijtjeshuizen met hun postzegel tuinen vergen veel infrastructuur. Denk aan stoepen, fietspaden, parkeerplaatsen, rijbaan, toegang tot tuinhuis en achtertuin. Biodiversiteit van een postzegeltuin is meer dan landbouwgrond, maar wij willen zoveel mogelijk parken en bossen inrichten tussen de gebouwen in die ver van elkaar staan. Het is tijd voor meer variatie.
Ik wil geen lidmaatschap, moet dat?


Hoeft niet, je komt alleen dan niet in aanmerking van de huurkorting op de woning. Je kan dan ook geen gebruik maken van de monorail en moet zelf de energierekening betalen. Je bent heel veel duurder uit, dus waarom zou je...
Waarom is het project gericht op jongeren?


Het project is gericht op de volledige leeftijdsbandbreedte, op de studenten na, daar hebben we te weinig educatie capaciteit voor. Voor de senioren, ouderen en bejaarden hebben we alle zorgcapaciteit ingergeld en hebben een pool met flexibile vrijwilligers die de generatie die ons mogelijk hebben gemaakt dankbaar laten genieten van hun oude dag.
Wat doen jullie aan scheefhuurders?


Scheefhuren is bij ons niet mogelijk. Leuke mensen zijn altijd van harte welkom. Betaalbare woningen is een recht voor iedereen, niet alleen voor de welvarende :)
Kan ik huurtoeslag aanvragen?


Een nader te bepalen percentage (>30%) van de woningen zullen bestemd zijn voor sociale huurwoningen.
Die penthousen zijn te duur, heb je iets goedkopers?


De huurprijzen hebben een plafond van €1000,- Of je op de 40ste verdieping woont of op de 1e. Bij inkomenstoetsing wordt het bekend of €750,- huur voor jou mogelijk is. Wij vinden het onverantwoord en onmenselijk dat huishoudens een te grote deel van hun inkomen moeten afstaan aan een woning.
Mooi, maar waar komen ze?


We hebben 70 locaties voor ogen. Deze worden vanwege speculatie redenen nog niet gepubliceerd. Schrijf je in en je wordt op de hoogte gehouden. We zullen op 3 locaties bouwen met een maximum reistijd van 35 minuten van de hoofdsteden Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam. Wil je een locatie nomineren dan kan dat, geef het gerust aan ons door. Het moet dichtbij de snelweg zijn en minimaal 2.5km2 aaneengesloten landbouwgrond bevatten.
Huh, Is kinderopvang inbegrepen?


Kinderopvang en naschoolse opvang is inbegrepen in de lidmaatschap. We maken gebruik van de fiscale voordelen van de overheid en als het daar niet gedekt wordt dan zit dat in de lidmaatschap. Wel moedigen we je aan om activiteiten deel te nemen om je zelf te ontwikkelen of mee te helpen met de voorzieningen. Daar hebben we een uitzendbureau voor zodat je makkelijk en flexibel mee kan helpen en ook nog eens betaald!
Lage huurprijs? Wordt het geen tokkies buurt?


Onze missie is om een zo'n leuk mogelijke omgeving te creeeren voor onze medemens. Huishoudens met sociale uitdagingen ondersteunen we zoveel mogelijk en dat is alleen mogelijk als het niet overheersend wordt. Wetgeving heeft er voor gezorgd dat samenstelling van omgeving slechts alleen op basis van inkomen de enige middel is om hier in te sturen. In de praktijk valt het tegen, de huishoudens "mengen" niet genoeg om een fijne sfeer te creeeren.

We willen middels de centrale voorzieningen, activieiten de samenleving meer met elkaar in verbinding brengen, ongeacht inkomen. Ieder persoon is evenveel mens. Ieder persoon heeft het recht op evenveel kansen. Door alle faciliteiten in een all-inclusive lidmaatschap aan te bieden, sturen we op cohesie. De huurprijs moet los gezien worden op waar wij op sturen. De omgeving is aantrekkelijk voor de gehele bevolkingsdoelgroep. De omgeving is bedoeld voor leuke mensen, daar sturen we op.
Waar zit de adder?


<sarcasme>Vanwege de natuurrijke omgeving is het vanzelfsprekend dat er adders on het gras zitten :) </sarcasme> De masionette woningen komen uit een zogenaamd "€750,- huur machine". Deze machine is helemaal geoptimaliseerd voor 2 type woningen en kan deze zeer voordelig en in grote hoeveelheden geproduceerd worden. Rijtjeshuizen lijken identiek op elkaar maar de machines moeten voorbereid zijn om verschillende ontwerpen te kunnen produceren. Kwantumkorting, omdat we zoveel mogelijk op grote schaal inkopen hebben we weinig verpakkingsmaterialen nodig en al het overhead kan worden weggestreept. De prijzen lijken daarom niet overeen te komen met de marktwaarde. En dat klopt, daar zijn we ook erg trots op.
Is het een scam?


Als dat het zou zijn dan zou het een goede georganiseerde zijn :) Wij staan voor openheid, eerlijkheid en oprechtheid. We richten ons op het faciliteren van onze medemens en samenleving. Wat sommige mensen kunnen verzinnen, is aan hun. Er zijn een behoorlijk aantal maatschappelijke uitdagingen, wij houden niet van klagen maar wel van bijdragen. Is het een scam? Nee. Een slager kan zijn eigen vlees niet keuren, helder. Maar als de dijkdoorbreekt en er zandzakken worden gevuld om vervolgens te horen krijgen of we op de hoogte zijn van internetoplichting zijn niet de meest motiverende uitspraken die bijdragen aan het oplossen van verschillende maatschappelijk uitdagingen.
Waar kan ik mijn auto parkeren dan?


Steden en woonwijken zijn erg auto georienteerd omdat het openbaar vervoer systeem verreweg van optimaal is. En daar zijn meningen over verschillend. Wij hebben de visie om het forenzen zoveel mogelijk te reduceren en dat het slechts een gelegenheid moet zijn om op bezoek te gaan, uitjes en dergelijke om dan pas een auto te pakken. Daarom zijn wij enorme voorstanders van deelauto's. Een breed en voordelig assortiment zodat je niet je schoonmoeder aan het dak hoeft vast te binden als je met het hele gezin naar het strand wilt gaan. Dat gezegdhebbende kunnen de auto's geparkeerd worden in de transferium of worden afgegeven bij de robo valet service, ondergronds in het centrum. Heb je veel bagage dan kan je die via de monorail systeem bij je huis afleveren en je zonnebril en dergelijke kan je in je kluisje achterlaten. Zo houden we de omgeving echt auto vrij en voorkomen dat er mensen of dieren platgereden worden. Waar statistisch gezien de meeste verkeersongelukken gebeuren. Nee, het is niet meer mogelijk om je auto voor je deur te parkeren. Maar we doen er alles aan om met een ideale alternatief te komen.
Hoe gaan jullie om met NIMBY's?


Het blijft uiteraard altijd een lastig punt dat er mensen last ondervinden van veranderingen in nabije omgeving. De een heeft er meer last van dan de ander, de een begrijpt dat het ten behoeve is van velen mensen die er zullen komen wonen, de ander heeft emotionele waarde aan de oude situatie. Dit allesomvangrijke project zoekt altijd naar Win-Win situaties en ook naar omwoners. Wij komen hen zoveel mogelijk tegoed door het overgenomen terrein voor 95% van parken en bos te voorzien. In de 5% van bebouwingen zullen we zoveel mogelijk faciliteiten en voorzieningen aanbieden die ook voor hen van toegevoegde waarde brengen. Ons doel is om van een NIMBY een WIMBY te worden. (Welcome In My Back Yard)

Omwoners kunnen zorgen maken over waardedaling voor huizen. Om dit tegen te gaan bieden we de mogelijkheid om een stichting met budget op te zetten waar ook bewoners de bestuurders van zijn om te koop staande woningen over te nemen en deze op te knappen en of te verhuren / verkopen.
Handen af van onze boeren!


Net na de 2e wereldoorlog was Sicco Mansholt aangezwen als minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. Een van zijn legendarische quote was: "Nooit meer honger" En wat waren wij daar als Nederlanders enorm in geslaagd, zo succesvol dat wij in 2021 op wereld ranglijst nummer 2 staan qua export landbouwproducten. Om sterk en succesvol te blijven moeten we ons aanpassen naar de situatie. Kleine agrariers moeten opschalen om economisch rendabel te blijven. De nieuwe generatie zien kansen elders en een zeer klein groep wordt opgevolgd. Landbouw heeft in 2019 slechts 1.4% van de bbp en consumeert 66% van het Nederlandse landoppervlakte ook wel bekend als het landelijk landschap (cultuur). En met 157.000 banen van de 8.900.000 van de totale Nederlandse arbeidsmarkt ligt het uit verhouding ten opzichte van de benodigde woningen en natuur. Het is niet zo dat wij land van agrariers afpakken, we zijn trots op de enorme prestatie die zij met hun voorouders geleverd hebben en komen hun daarom ook ruimhartig toe. Economisch gezien zullen zij zeker niet er op achteruit gaan en met onze ecologen toveren we de landbouwindustrie om naar een biodivers gebied. De verhouding van grond tenopzichte van gebouwen ligt op 95% voor moeder natuur en voor 5% voor de gebouwen waar wij als mens in kunnen wonen, werken, leven en leren, midden in een natuurlijk gebied zonder auto's. Normaliter doet men individueel boodschappen en vaak wordt er gekozen voor het meest prijs aantrekkelijke goederen, wat meestal niet biologisch is. Doordat wij grootschalig inkopen en waar de verspilling vrijwel nihil is, kunnen we ethisch verantwoordde afspraken maken met leveranciers zonder alle tussenpartijen waar ook marge afgedragen moet worden. Verandering is nooit fijn, maar door landbouwgrond voor 95% om te zetten naar natuur. Deze financieel ruim tegemoet te komen en door directe handel met biologische boeren te doen zien wij dit als een Win-Win situatie.
Waarom geen voedselbos?


We zijn daar helemaal voor om wat lokaal geproduceerd kan worden, ook lokaal te houden. Het is alleen onverantwoord om nog meer voedsel te produceren in Nederland die al op nummer 2 's werelds grootste landbouw exporteur is. Nederlandse landoppervlakte is voor 66% landbouwindustrie, hoewel dat anders is dan een voedselbos. Doen we ons er verstandig aan om juist de samenwerking aan te gaan met bestaande biologisch landbouw. Bovendien steun je juist die boeren die dat het hardst nodig hebben. Op iedere locatie moet er voor ongeveer 7000 mensen gezonde maaltijden gebracht worden. Als dit op basis van een voedselbos geproduceerd moet worden dan zou je weinig natuur meer overhouden, assortiment wordt beperkter en de hoeveelheid manschappen die je nodig hebt is enorm. De kwaliteit en productie is daardoor slecht te waarborgen. Voor educatieve redenen en als appeltjes voor de dorst zullen we in de parken de inwoners zoveel mogelijk verbinden met voedsel productie. Zo kan er langs de wandelpaden fruit-en notenbomen aanleggen zonder dat mensen er per ongeluk over heen struikelen. Fruitstruiken zoals krenten en bessen langs de open grasvelden en voor de diehard moestuinders onder ons worden er veldjes aangemaakt op kleine schaal waar met name het doel is om kinderen van de scholen daar kennis laat maken met de wonderen van voedsel productie. Ook worden er tripjes georganiseerd naar onze voedsel leveranciers.
Waarom staan er zoveel tiepvouten?


Helaas is niet iedereen perfect. Wellicht onprofessioneel, wel oprecht. Op het moment van schrijven wordt het team flink uitgebreid en zal al het content zo snel mogelijk recht getrokken worden. Excuses voor het ongemak.
Ik heb een Wajong-uitkering, kom ik ook in aanmerking?


Jazeker!

Wel proberen we een goede mix te behouden. Op juridische niveau zitten daar nog wat haken en ogen aan maar ons doel is duidelijk. Het zo aangenaam mogelijk maken voor iedereen.
Financieel gezien even een voorbeeld: Vanaf 1 januari 2021 is de bruto uitkering €1.179,36 per maand.
Zonder kinderen en partner krijg je 376 euro huurtoeslag en 107 euro zorgtoeslag. Met de lidmaatschap zit ook nog een huurkorting zodat je 750 euro voor de woning betaald en 200 euro voor de all-inclusive lidmaatschap. Netto onder aan de streep hou je ongeveer 700 euro per maand over aan secundaire levensbehoeftes, vakantie en onvoorziene activiteiten. Mocht je zorg nodig hebben dan zullen we daar je zoveel mogelijk in helpen. Goed zorgpersoneel is moeilijk te vinden, we hopen met een super aantrekkelijke omgeving en voorzieningen ook de beste personeel in "huis" te kunnen halen.
Is dit een grap? Dit is te mooi om waar te zijn!


Nederland staat vol met rijtjeshuizen. Steden worden te duur. En een gemiddeld gezin krijgt het steeds moeilijker om aangenaam van het leven te genieten. Dat is niet iets om een grap over te maken. De aanpak is ontstaan uit frustratie en compassie. Doordat we met passie het fundamenteel anders aanpakken; wijze van bouwen, wijze van inkopen, maatschappelijke uitdagingen oppakken, etc. Komen we op een heel ander methode van bouwen uit. En de omgeving wordt dan ook heel anders. Door kracht van schaal te gebruiken is het financieel rendabel; om het te bouwen, onderhouden en te exploiteren. 10.000 huizen bouwen met honderden verschillende ontwerpen opleveren in de vorm van rijtjeshuiswijken kost velen malen meer dan 10.000 woningen met 2 ontwerpen in de vorm van hoogbouw. Met tientallen optimalisaties wat teveel is om hier op te noemen, hebben we minder personeel nodig, minder unieke (gevormde) onderdelen, minder kans op fouten en ga zo maar door... We hebben het dan niet over een paar miljoen euro, honderden miljoenen euro's besparen we. Bijkomend voordeel is dat er dan meer geld over is om te investeren in een duurzaam ontwerp, langere levensduur, productie optimalisatie, etc... 10.000 huishoudens individueel boodschappen laten doen, duizenden lidmaatschappen voor de sportschool, voetbal vereniging, internet en enerige afsluiten is veel duurder als het per huishouden geregeld moet worden. Doe je dit gezamenlijk dan bespaard dat honderden miljoenen. Een klein voorbeeld: Vaatwasser in en uitruimen behoort tot de verleden tijd. Net zoals de wasmachine en de wasdroger. Op 10.000 huishoudens betekend dat 10.000 vaatwassers, 10.000 wasmachines en 10.000 drogers! Bij CoolBlue koop je uiteraard een Miele (er is namelijk geen betere) voor zo'n 25 miljoen euro, wel gratis thuisbezorgd. Tuurlijk kan je wel voor goedkoper gaan, 13 miljoen euro maar krijg je hetzelfde kwaliteit en moet je na 5 jaar weer een nieuwe kopen? We pakken dit centraal aan en dus ook industrieel. Voor enkele miljoenen euro's een volledig geautomatiseerd proces en wat enkele handen waar het nodig is. Met behulp van de monorail wordt het bij je thuis opgehaald en weer thuis bezorgd. Industriele machines verbruiken een hoop water en stroom, maar is altijd velen malen minder dan al die losse machines thuis. Waar kies jij voor? Samen sta je sterker, in je uppie sta je er alleen voor en ben je duurder uit. Het geijkte loslaten, even omdenken en je ziet de mogelijkheden. This needs to happen, schrijf je in!
Denken jullie voldoende aan circulariteit?


Circulariteit is zeker een belangrijke invulling voor duurzame vraagstukken. Wel zijn we er over uit dat er zo vroeg mogelijk er rekening mee gehouden moet worden maar het hoort het laatste zijn, als het niet anders kan, toegepast te worden. Ten eerste is het belangrijkste om onnodig verbruik of verspilling te voorkomen. Beter voorkomen dan genezen! Wat hedendaags als sociaal geaccepteerd is, faciliteren we in om het drastisch anders te doen. Daarom lijken de meeste regelingen en maatregelen erg draconisch, maar daarmee zorgen we voor fundamentele veranderingen. Doordat 95% van de bewoners, gezamenlijk een lidmaatschap afsluiten en daardoor gericht gezamenlijk inkopen. Denk aan grote getalen wegwerpverpakkingsvrij Heinz tomaten ketchup, pindakaas, biologisch verantwoord, etc... De industriele verpakkingen zitten in het systeem om herbruikt te worden na een reinigingsbeurd. Dagelijkse aanvoer van ingredienten zorgt voor hoge doorloop en kans op verrotte producten is lager en de versheid is verserder. Door de hoge geconcentreerde consumerende aantallen is er een lage hoeveelheid bereide restanten. Ontbijt kan makkelijk overgaan tot brunch, lunch, snack en avond. Bij avondmaaltijden wordt naar mate later de tijdstip de minder het assortiment bij het buffet en verschuiven naar gericht koken per maaltijd door een werknemer (kooktalent). Materialen voor gebouwen zijn volledig herbruikbaar, maar zoals eerder gezegd is dat minder belangrijk dan de kwaliteit en levensduur van de gebruikte materialen en oplossingen. We hebben liever een keuken die enkele honderden jaren mee gaat dan een heel goed recyclebaar product. Makkelijk repareerbaar is een belangrijk aspect. Modulairiteit is in opkomst omdat smaken verschillen en gezinssituaties kunnen veranderen. Soms is het economisch gezien niet rendabel maar ecologisch gezien wel. We proberen daar netzoals met alles een juiste balans daar in te vinden. Forensverkeer willen we tot minimum zien te beperken. Openbaar vervoer verbruikt minder energie maar de flexibiliteit, snelheid en privacy van de auto heeft ook zijn voordelen. Lease-auto's worden vaak uitgekozen voor de 3 kinderen op de achterbank met bagage momenten in plaats van op basis waar zij 90% van de tijd de voertuig voor gebruiken. Hoewel er zo min mogelijk gereden moeten worden is ons doel juist om een voertuig in zijn levensduur zoveel mogelijk kilometers laten afleggen in een zo'n kort mogelijk tijdsbestek en door zoveel mogelijk verschillende gebruikers. Tot de tijd dat er volledig (Geen menselijke interactie) autonome voertuigen en geen beter alternatief is van openbaar vervoer bieden we een autopark aan waar ieder voertuig per KM en nachttarief afgerekend wordt. Zo kan iedere lid een voertuig uitkiezen die hij of zij op dat moment wenst. Zakelijk wordt automatisch door gefactureerd en scheeld het je bijtelling. Ga je met het hele gezin en schoonfamilie naar het strand dan hoef je oma niet in de dakdrager te vervoeren. Uiteraard doen we er alles aan om de verbinding met het openbaar vervoer zo goed mogelijk te regelen maar we zijn beperkt in mogelijkheden. Elektrisch en waterstof heeft uiteraard de voorkeur maar soms is het ook gewoon leuk om een ritje in een lambo op dinosaurussappen te rijden. De key is om dagelijkse vervoer te vermijden door de voorzieningen allemaal op loopafstand te brengen. En voor situaties dat er naar klanten, bezoek, opa of oma, verjaardagen of uni en beroepsonderwijs moeten we het zo goed mogelijk er in faciliteren. Het is tenslotte geen eiland en dat gevoel willen we juist niet creeeren. Circulariteit en duurzaamheid zit niet alleen in materiaal, maar ook in menselijke connecties. Door meer rust en een stressvrije omgeving te faciliteren richten we op dat de medemensen meer tijd voor elkaar nemen. Met gelijkwaardige toegang tot voorzieningen en faciliteiten hebben we als doel om duurzame relaties en ontwikkelingen te creeren.

Bouw

Vergunningen duren meestal langer dan 1000 dagen, eerder jaaaaaren!


De wetgeving moet er uiteraard voor zorgen dat het verantwoord is wat er gebouwd wordt en waar er gebouwd wordt. Als we over de zuidelijke grens kijken dan zien we enorme contrasten in eendezelfde straat wat soms tot hilarische en ergenissen als resultaat brengt. Hoewel hoge torens woonbouwtorens ook een enorme contrast zijn ten opzichte van landbouwgrond zorgen we er voor dat er zoveel mogelijk ruimte overblijft voor moeder natuur. Met de centrale voorzieningen faciliteren we onze medemens om hen zoveel mogelijk te laten floreren. We nemen een enorme hoeveelheid aan maatschappelijke uitdagingen mee met deze omgeving en daardoor verwachten we meer medewerking te krijgen van de overheidsinstanties. Denk aan Ultradiepe closed loop geothermie, we produceren daarmee meer energie dan dat we dat zelf kunnen verbruiken, zoveel dat er tien duizenden omliggende huishoudens daarmee kunnen worden voorzien van duurzame energie. Een windturbine wordt meestal gezien als luidruchtige vogel slachthuizen. Door de omwonende te faciliteren met een gebied waar 95% bossen en parken zijn in plaats van landbouwindustrie en allerlei sociale voorzieningen richten we ons op een Win Win situatie en zullen we daarmee weerstand tegen de plannen tot het minimum beperken. Vergunning technisch gezien zullen we een de gemeente verzoeken tot het overgaan van een coördinatieregeling. Er is ruimte voor inzage maar voorkomen we een hele hoop rompslomp aan losse vergunningen en bevorderen we daarmee de aanvraag. Er wordt een tijdelijke productielijn op locatie gebouwd en daar worden de prefab onderdelen voor de appartementen torens op een hoge snelheid, voordelig en met een hoge kwaliteit geproduceerd. Hiermee reduceren we een flinke hoeveelheid aan verkeer en uitstoot. Hiermee is het mogelijk om 6 halve verdiepingen in een etmaal te realiseren. Voor het skelet van de gebouwen is een repetatief ontwerp gekozen zodat de productie ook simpeler is. In combinatie met productie op locatie kunnen we daarmee in 1000 dagen, 10.000 woningen realiseren. Tot op heden is er geen fabriek die dat kan omdat de machines zijn ingericht op unieke vormen en hoeken. En die hebben wij niet. KISS - Keep it simpel .....
Er is toch een enorme tekort aan bouwvakkers?


In de gehele bouwsector heerst er een enorme tekort aan vakkundige en ervaren talenten. Probleem heeft meerdere oorzaken. Teveel om ze allemaal op te noemen, wel leuk om een paar op te noemen. Niet het grootste of belangrijkste probleem is bijvoorbeeld een te kort aan metselaars. Dit zijn vaak freelancers en hoe ze ook worden ingeplanned, er heerst een tekort en daardoor is het plannen enorm lastig. Er zijn ook fabrieken die complete muren gemetseld en geisoleerd en al aanleveren alleen hebben zij ook een bepaalde capaciteit en planning. Is er tijdens de vergunning aanvraag een rechtzaak dan wordt die hele planning overhoop gegooid. De inefficiency in het gehele process zorgt voor een kettingreactie aan vertragingen en verloren tijd. Niet dat we de metselaars geen baan gunnen alleen is het niet verantwoord om daar van afhankelijk te zijn. De woontorens hebben geen metselwerk en bestaat de raamzijde alleen uit een balkon en een kozijn. Deze worden prefab gemaakt en zijn er slechts 3 varianten voor alle 9600 woningen. De 8 basis interieur ontwerpen is meegenomen om waterleidingen en elektra zoveel mogelijk in bekistigen en elementen mee te nemen zodat het mogelijk is voor iedereen om deze aan te sluiten volgens een handleiding. Tijdens het ontwerp is er meer voorwerk gedaan om de installatie zo dummy-proof mogelijk te krijgen zodat schaarse expertise minder nodig is. Bekleding van muur en plafond wordt ook zoveel mogelijk prefab gedaan. Met gespannen doeken, stoffen of ander materiaal dekken we daar muren mee zodat het niet gestuct hoeft te worden en reperatie enorm wordt versimpelt. Het is even omdenken, maar het resultaat leidt tot een verbluffende hoeveelheid winst dat er behaalt wordt.

Financieel

Dit kan niet, woningen zijn veel te goedkoop.


Het is goed om kritisch te blijven, houdt ons ook scherp. Goedkoop dus, dit vervelende fenomeen wordt veroorzaakt door een aantal redenen. Kwantumkorting
Door veel van hetzelfde te bouwen kunnen goedkoop bouwen. Uniek gevormde gebouwen, nutsvoorzieningen in de vorm van rijtjeshuizen zijn daarentegen wel duur. Ook nemen deze gebouwen veel grond in beslag. Omdat hoogbouw dit niet heeft compenseren we dit door extra grote appartementen te maken.
Levensduur
De gebouwen zijn ontworpen om langer dan 200 jaar te blijven staan. Met een paar renovaties kunnen deze gebouwen over een veel langere periode worden afgeschreven. We bouwen zoveel mogelijk met een lange termijn visie, future proof & Paris proof. Investeerders
De gekozen financieringspartners delen dezelfde visie om een duurzame, langdurig en sociaal verantwoord rendament te bewerkstelligen. In andere woorden, investeerders die hoge rendament vragen in een korte periode komen ten koste van de huurprijs. Waardevastheid Hoewel vastgoed vanuit zichzelf redelijk en ook na een bubbel waardevast blijft, zorgen we met de centrale faciliteiten, activiteiten en service voor een blijvende hoge aantrekkelijkheid in de objecten en dus uiteindelijk ook een hogere garantie voor een waarde.
Goedkoop is duurkoop


Eh, ja. Niet in alle gevallen though. Vele professionals (niet goedkoop) zorgen ervoor dat alles goed doorberkend wordt en dat we niet alleen op doekoes letten. We kijken altijd naar de langetermijn oplossingen en ons doel is om ons medemens het zo aangenaam mogelijk te maken en daardoor is het voor hen zo goedkoop mogelijk.

Staat je vraag er niet tussen?

Bedankt voor je vraag! We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Spam gedetecteerd! Dit formulier accepteert geen inzendingen meer.