top of page
Op fietsen

buurman

&buurman

Beter een goede buur dan een verre vriend.

Auto zingen
Tea Time

OnzeMissie

Beter een goede buur dan een verre vriend. Ons doel is om omwonenden zoveel mogelijk tevreden te stellen. Het mag alleen niet ten koste gaan van de bewoners. 
Een gemiddelde woonwijk en winkelcentrum zit over het algemeen niet te wachten op enorme groepen aan mensen die daar niets te zoeken hebben. Kantoren laten alleen werknemers en geregistreerde bezoekers toe. En bewoners van Kaatsheuvel moeten ook voor hun toegang betalen bij de Efteling.

priveterrein

Het bos van meer dan 2 km² is een terrein dat voor iedereen toegankelijk is, mits zij zich kunnen legitimeren. We willen hiermee vandalisme reduceren en ten behoeve van veiligheid voor mens, dier en natuur stellen we een limiet van aantal onaangekondigde bezoekers. Een gedeelte van de faciliteiten zullen openbaar toegankelijk zijn voor het publiek (Na de toegangspoort).

Denk aan de alle voorzieningen die buiten het gebouw gevestigd zijn en waar geen toegangspoort voor staat.

Hert
bottom of page