Ministeries Den Haag

Staat

steun

Medemens faciliteren.

Vrouw in rolstoel in kas
Walnoten

onzemissie

Overheidsinstanties, van het rijk tot de lokale gemeenten, hebben flinke uitdagingen voor de boeg. Er heerst een enorm woningtekort. Er zijn meer sociale huurwoningen en betaalbare woningen voor de middeninkomens nodig, die uiteraard duurzaam en energieneutraal zijn. Daarnaast is er een sterke vraag naar meer werkgelegenheid, beter onderwijs, meer zorg voor senioren en betere ondersteuning voor huishoudens met economische uitdagingen. Energie transitie, uitstootreductie en tegelijkertijd de economie laten groeien. Project WinWin heeft raakvlakken op alle genoemde punten en pakt deze uitdagingen op grote schaal aan.

Het begint bij een conversie waarbij we >2km² agrarische grond omzetten naar een bosrijk en biodivers gebied. Rondom de randstad zijn er 70 potentiële bouwlocaties van minimaal 2 km² landbouwgrond in kaart gebracht. Drie van de 70 locaties worden geselecteerd op basis van haalbaarheid en medewerking. De plannen zijn voor iedere locatie nagenoeg identiek, op lokale aansluitingen en wensen na. 

Iedere locatie is goed voor 3200 woningen. Om groen de ruimte te geven, worden de woningen zoveel mogelijk verticaal gebouwd. Met behulp van prefab worden er 6 hoogbouw torens efficiënt gebouwd waarvan 5 torens maisonettewoningen van 120m² en 180m² en worden als huur aangeboden onder de liberalisatiegrens en voor de middenhuur. De laatste toren is bestemd als hotel voor toerisme, conferenties, zakelijk gebruik en tijdelijke woningen is. Centrale voorzieningen omvatten alle primaire faciliteiten zoals onderwijs, horeca, retail en flexwerkplekken (post-corona proof), totaal per locatie 80.000m².

De dubbellaagse-appartementen - beter bekend als maisonnettes - zijn veel ruimer opgezet, dan we gewend zijn van dit type woningen. 

Door de grote schaal waarop we opereren, is het rendabel om te investeren in een geothermische installatie om energie mee op te wekken. Alle zonneschermen van de woningen zijn gemaakt van zonnepanelen. 

Om voedselverspilling te voorkomen en bewoners gemakkelijker, gezonder en gevarieerder te laten eten, worden maaltijden centraal bereid. Deze worden indien gewenst, thuis bezorgd via het monorail systeem, maar we stimuleren ook gezamenlijk eten. Alle wegwerpverpakkingen worden vervangen door verpakkingen van glas of statiegeld-kratten, die centraal geautomatiseerd worden afgewassen. Alles wordt centraal gerecycled en alle woningen zijn voorzien van grijze water systemen. De omgeving is volledig voorzien van groene parken met water en bebossing. 

De woningen zullen zoveel mogelijk aan de lokale werkgelegenheid gekoppeld worden, waardoor forensenverkeer geminimaliseerd wordt. Auto’s zijn alleen te vinden op de parkeerplaats bij het transferium. Hier kunnen zowel bewoners als omwonenden gebruik maken van shuttles. Wanneer later de benodigde  vergunningen hiervoor zijn afgegeven, kunnen zij ook gebruik maken van het snelle monorail systeem, dat steden met elkaar verbindt. Externe werknemers kunnen het terrein makkelijk en vlot bereiken, doordat elke locatie nabij een snelweg op- en afrit is gesitueerd.

 

Desondanks verwachten wij een enorme afname van woon-werkverkeer. Men zal gemotiveerd worden om de privéauto af te staan en gebruik te maken van een voordeliger en milieuvriendelijker alternatief: onze auto-huren-per-kilometer service. Zo kan voor iedere gelegenheid de juiste auto worden uitgekozen. Het gehele terrein is autovrij.

Kinderen zijn altijd op loopafstand van de particuliere scholen, kinderopvang, sport en recreatie. Klassen zijn niet groter dan 20 leerlingen met minimaal 2 docenten. 

We focussen op het zo goed mogelijk zorgen voor de inwoners. Dit resulteert in gemotiveerde, gedreven medewerkers voor bedrijven. Hiermee trekken we meer dan 50 werkgevers aan, om op onze locatie een dependance te openen. Vanuit de organisatie zorgen we voor coaches. Zij krijgen onder andere de beschikking over een loopbaanbegeleider die helpt om hun ambities te verwezenlijken.
 

groen

Om de veestapel en uitstoot te reduceren worden de eigenaren van de agrarische grond bedankt voor hun jarenlange inzet met een ruimhartig overname bod. Deze grond gaan we omtoveren van een graslandschap met stallen, tot prachtige parken met heel veel bomen, minimaal 10 per inwoner. Bij de centrale voorzieningen wordt zoveel mogelijk groen aan het interieur toegevoegd. Met de groene omgeving voorkomen we overbelasting op de riolering. Tevens zorgt onze eigen waterzuiveringsinstallatie er voor dat alle woningen voorzien zijn van een grijs water netwerk.

Hert
Smalle loopbrug

energietransitie

Open landschappen zijn erg aantrekkelijk voor zonneparken, echter zorgen deze voor fluctuaties in het energienetwerk. In plaats van weilanden vol te bouwen worden de zonneschermen van de maisonnettes gemaakt van zonnepanelen. Windturbines moeten ver van woningen geplaatst worden en er moet zorgvuldig omgegaan worden met dierenleed en de geluidoverlast. 

 

Uit verschillende onderzoeken is de geothermische energiewinning uit ultradiepe (>5km) U-boringen de meest kansrijke en natuurvriendelijke energiewinning. Per mini-stad zullen we via deze methode in staat zijn om voor 40.000 huishoudens stabiel energie te leveren. Zo kunnen we de omliggende woningen van het gas afhalen met behulp van een warmwater netwerk of elektrische energie. In de daluren wordt de geothermische energie omgezet tot vloeibare lucht. Daarmee kunnen de gebouwen in de winter gekoeld worden. Bovendien kan hiermee de elektrische opwekking verhoogd worden tijdens de piekuren of als er bewolking is boven de zonnepanelen of windstil weer bij de windturbines.

 

Door deze en vele andere technieken toe te passen zijn we meer dan energieneutraal. Door het toepassen van zowel zonnepaneel-zonneschermen als ultradiepe closed-loop geothermische energiewinning, zal de mini-stad met ±650.000m² bruto vloeroppervlakte, meer energie opleveren dan er verbruikt wordt. De omgeving absorbeert met onze bossen meer CO2 op dan welke stad dan ook. Door te zorgen voor veel werkgelegenheid binnen de leefomgeving, reduceren we nog eens extra CO2 uitstoot door het forenzen te minimaliseren. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen.

woningnood

Er wordt veel gesproken over betaalbare woningen en sociale huurwoningen. Starters kunnen niet in aanmerking komen voor de “betaalbare” woningen aangezien deze nog steeds veel te duur zijn, zonder overwaarde uit een vorig huis. Gezinswoningen kunnen vaak alleen betaald worden door 2 verdieners. De woningen die gebouwd worden zijn niet van het type waar de meeste vraag naar is, er wordt meer gekeken of de bouw economisch rendabel is. Ons project biedt alle woningen aan voor een sociale huurprijs, zonder prijsverschil tussen de 120m² of de 180m² maisonnette. Om in aanmerking te komen van een 180m² woning wordt er naar de grootte van het huishouden gekeken. De moderne maisonnette woningen worden helemaal, of gedeeltelijk ingericht opgeleverd in verschillende stijlen. Senioren woningen bevinden zich op de onderste verdiepingen, gemengd met andere doelgroepen in de samenleving, dit vanwege de sociale controle, brandveiligheid en de zorg.

Door de toegepaste bouwtechnieken kunnen er 3200 woningen in een jaar opgeleverd worden, nadat de vergunningen verleend zijn. De woontorens worden ter plaatsen gefabriceerd in een tijdelijke productiehal. Daardoor kunnen 6 torens met een halve verdieping per dag gebouwd worden.
 

10000.jpg
Ouderenzorg

zorg

Door op grote schaal in te kopen en de producten en services voor iedereen in te regelen via een lidmaatschap, is er veel mogelijk. Energie, maaltijden, internet, sportfaciliteiten, ontspanning, opvang. Alles wat een huishouden primair nodig heeft wordt allemaal in een lidmaatschap van €200,- per maand per persoon aangeboden.

 

Sociale voorzieningen, privéschool, kinderopvang, naschoolseopvang, seniorenzorg, loopbaanbegeleiders, psychologen, huisarts, tandarts, zwembaden, speelplaatsen, parken en sportfaciliteiten zijn ruimschoots aanwezig. Doordat we een vrij exact aantal inwoners hebben, kunnen we heel goed anticiperen op wat nodig is. Doordat we hier te maken hebben met een zeer betrokken samenleving is, kunnen we snel betrokken en maatschappelijk verantwoorde personen in kaart brengen en hen als coach of buddy inzetten, waar de vraag het hoogst is.

Voedselverspilling

Om voedselverspilling en verpakkingsmaterialen tegen te gaan, zijn ook alle horecagelegenheden in het lidmaatschap inbegrepen. Maaltijden die thuis worden gebracht via het monorailsysteem, worden allemaal in glazen verpakkingen geserveerd. Deze worden in de geautomatiseerde wasstraat, milieuvriendelijk gereinigd. In de 12 restaurants zorgen we er voor dat er zo min mogelijk voedsel weggegooid wordt. Overtollige maaltijden worden aangeboden aan degenen die dit het beste kunnen gebruiken, via de lokale voedselbank.

Vervuiling

Bij het grootschalig inkopen kunnen we andere verpakkingsvormen aanvragen, zoals statiegeld kratten. Indien nodig wordt het verdeeld over glazen verpakkingen die op het terrein weer ingeleverd kunnen worden, bij ieder willekeurig monorail depot. We zijn daarmee in staat om effectief te recyclen.

werkgelegenheid

Het aantal woningen is afgestemd op het aantal beschikbare werkplekken. Het aantal woningen is afgestemd op het aantal beschikbare werkplekken. Om de werkgevers aan te trekken hebben we een omgeving nodig waar werknemers zich gewaardeerd, ontspannen, veilig en geïnspireerd worden. Door hierop te focussen, trekken we de meest talentvolle en medemensen aan die hun ambities willen waarmaken. En dit is uitermate interessant voor werkgevers. 

 

Wij zijn ervan overtuigd dat we hiermee de werkgevers kunnen aantrekken en zo kunnen we ons doel - 0% werkloosheid - realiseren.

transport

Door het grote aantal inwoners kunnen we gerichter openbaar vervoer verbindingen realiseren. Zodra de vergunningen en goedkeuringen verleend zijn voor het publieke monorailsysteem, zullen we deze doorverbinden met andere nabijgelegen steden, alsmede met de andere steden die gebouwd worden volgens de WinWin formule. Het monorailsysteem kent een maximumsnelheid van zo’n 300 km/u, zowel boven- als ondergronds, waardoor de reistijd tot een ongekende ervaring leidt. Ter vergelijking is de gemiddelde snelheid van de noord-zuidlijn in Amsterdam ongeveer 36 km/u. Dit zal bij de monorail meer dan 120 km/u worden. Bij het transferium kunnen de bewoners en omwonenden snel overstappen tussen fiets, auto, bus, trein, shuttles en het monorailsysteem. Bewoners kunnen zelfs op iedere verdieping van de woontorens instappen.

 

Het monorailsysteem is een compacte - 2 persoons / 1 pallet - module, die aan een rail hangt. Door de extreem hoog haalbare acceleratie, is de gemiddelde snelheid om van A naar B te komen erg hoog. De benodigde infrastructuur is minimaal en zodanig lichtgewicht dat het zelfs boven bestaande wegen geplaatst kan worden. Indien bovengronds dit niet mogelijk is, dan kunnen er ondergrondse tunnels geboord worden, met een tot 3 keer kleinere diameter dan bij de HSL of noord-zuidlijn. Daardoor is de impact op de omgeving veel kleiner, kan een lijn wel tot honderd keer voordeliger en tientallen keren sneller gerealiseerd worden.

 

Het monorailsysteem is schaalbaar en kan gebruikt worden voor autonoom personenvervoer of goederen transport. De kleinste modules kunnen goederen tot aan de woningen aanleveren. worden maar kan ook daarmee over het openbare netwerk van rails komen. Dit biedt veel mogelijkheden voor de toekomst.

coach Fleet

Ontwikkeling

Vanuit de organisatie hebben we de beschikking over coaches, waaronder  loopbaanbegeleiders, om met iedere bewoner een stip op de horizon te zetten en deze proberen na te leven. De begeleiders zijn hooggekwalificeerde en gemotiveerde werknemers, die op de hoogte zijn van alle mogelijkheden voor deze bewoners, binnen de organisatie op alle locaties, en daarbuiten.

toerisme

Er is een beperkte hoeveelheid dagkaarten en overnachtingen in het hotel beschikbaar, voor mensen die de sfeer willen proeven. Ook de zakelijke bezoekers van (internationale) congressen op het terrein kunnen hiervan gebruik maken.

economie

Wij bieden vrij weinig retail aan, wij nodigen onze bewoners uit om de lokale economie te ondersteunen. Doordat onze bewoners onderaan de streep meer over houden, hebben ze relatief veel om elders te spenderen bij de retail en horeca zaken. Wij zullen 800 FTE aan banen genereren in de centrale faciliteiten en organisatie. Per locatie worden 2400 werkplekken verhuurd aan bedrijven die zich hier willen vestigen.

Zorgzaam kind

maatschappelijk

In overleg met de gemeente, de lokale sociale werkplaatsen en maatschappelijk werkers, worden er voorzieningen ingericht om huishoudens met economische uitdagingen impactvol te ondersteunen. Doordat we zelf flexibel zijn met 800 werkplekken zorgen we ervoor dat deze mensen én hun kinderen, de extra aandacht krijgen die ze nodig hebben, om weer gezond en sterk verder te gaan. Naast financiële hulp om schulden weg te werken, besteden we ook aandacht aan het voorkomen van dezelfde situatie in de toekomst.

slotwoord

Tot in detail is aan alle facetten gedacht om een ogenschijnlijk futuristische, maar zeer haalbare mini-stad tot realisatie te brengen, met de technieken van vandaag. Doordat er onorthodox nagedacht wordt, in plaats van alleen vastgoed aan te bieden, gaan we een paar stappen verder. Grondige veranderingen bieden totaal andere perspectieven, anders blijft de wond groter dan de pleister.

 

Bouwen aan een aangenamere toekomst, doet u mee?

Man achter spreekstoel