Proosten op terras

dankbetuiging

&

waardering

Genieten van de

tomeloze inzet.

Senior Man
Speelse Senior Vrouw

OnzeMissie

De kennisrijke generatie, zij die de fundering hebben verstevigd gunnen we ontspanning die ze verdienen. De meeste gepensioneerden willen echter niet volledig stoppen maar willen - liever al voor de pensioengerechtigde leeftijd, het wel wat rustiger aan doen.

 

Er is een enorme behoefte aan de opgedane kennis, en aan de andere kant is er een gevoel van verantwoordelijkheid om kennis over te dragen. Wij zien het als onze taak om hen daarin te faciliteren en ervoor zorgen dat de verbinding op peil blijft.

afbouwen

Vanaf 57 jaar kan men afbouwen van de 75% FTE regeling. Dit loopt door tot aan de (67ste) pensioenleeftijd. Hierdoor geven we de welverdiende vrijheid om te minderen indien gewenst. De huur en lidmaatschap blijven wel hetzelfde en kan indien nodig door de loopbaanbegeleiders aangepast worden.

Senior arts
Op de Schalen

verdeling

Hoeveel we ook deze groep respecteren is het van belang dat het in balans blijft ten opzichte van het landelijk gemiddelde. In het begin zal het vanwege economische redenen meer leunen op de arbeidsmarkt.

overdracht

Het is belangrijk om de opgedane kennis niet te laten vergaan. De loopbaan begeleiders zullen de profielen van de personen verfijnen zodat het makkelijker wordt om de kennismarkt actiever te maken. Het wordt uitnodigend en laagdrempelig om kennis op te vragen. En door deze beter te documenteren in digitale vorm kunnen geïnteresseerden in de toekomst er op terug komen.

Senior vrouwelijke leraar
Nurse huis Making Bed

huisvesting

Op basis van fysieke gesteldheid is het mogelijk om te verhuizen naar de lagere gelegen verdiepingen vanwege brandveiligheid en trappenhuizen. Deze maisonnettes zijn van wat extra gemakken voorzien speciaal voor de senioren. Zorgpersoneel is op deze verdiepingen actiever aanwezig en wordt voor voldoende bemand.

zorg

Er zijn vrij weinig mensen die op deze momenten verheugen. We willen deze generaties dankbaar zijn voor alles wat men gedaan heeft en daarom de beste beleving zorg aan te bieden die er in ons capaciteit mogelijk is. Doordat het een hechte samenleving is zal er meer aandacht zijn, zorg wordt met passie gefaciliteerd en omdat de buren veelzijdig, levendig en op enthousiasme is geselecteerd zal dit een positieve effect hebben op deze groep. Wij zijn ervan overtuigd dat deze groepen niet moet concentreren en afzonderen maar juist moet mengen voor een positief effect.

Glimlachende verpleegster