5966894496_be9d8ecd18_o.jpg

 profound

&

thorough

Een alles omvattend geheel met grote positieve impact.

Magnifying_glass_with_focus_on_paper.png
10000.jpg

OnzeMissie

Wij hebben een natuurrijke mini-stad-formule gecreëerd voor efficiënte, kwalitatief hoogwaardige woningbouw én de aanpak van bijkomende maatschappelijke uitdagingen. 

 

Zo bouwen we mini-steden waar we ongezonde stress reduceren en rijkdom voor iedereen betaalbaar maken. Onze belangrijkste missie: 10.000 woningen bouwen in 1000 dagen, die betaalbaar, levensloopbestendig en duurzaam zijn. We leggen graag uit hoe we met onze formule deze missie waarmaken. 

 

Om te beginnen is efficiëntie ons speerpunt. We doen alles om het besluitvormingsproces en de bouw zelf, zo veel mogelijk te versnellen, zonder dat de kwaliteit in het geding komt. Ook tijdens het bewonen van de maisonnettes zal onze focus op efficiëntie leiden tot optimaal leefcomfort. Zo zijn de centrale faciliteiten voor levensmiddelen, scholen, kinderopvang, vrijetijdsbesteding én kantoorruimte op loopafstand van de woningen. Door te automatiseren wat geautomatiseerd kan worden, valt een groot deel van de huishoudelijke taken weg. Hierdoor is er meer tijd over voor alles wat er écht toe doet.

 

We stellen levensmiddelen, ontwikkelingsmogelijkheden en levensloopbestendige woonruimte beschikbaar,  voor slechts €750 tot €1000 huur per maand plus een all-inclusive abonnement voor €200 per persoon per maand. Dit abonnement biedt onder andere toegang tot eten, drinken, kinderopvang, privéschool, cursussen, coaching, sport en ontspanning. Door alles in een all-inclusive abonnement aan te bieden, kan alles efficiënter én voordeliger. Zo profiteert iedereen van grote schaalvoordelen. 

 

We maken ons sterk voor passend werk voor iedereen, komma toevoegen door arbeidsvraag en -aanbod dicht bij elkaar te brengen. We koppelen bedrijven en vakkundig, gemotiveerd personeel op een efficiënte manier aan elkaar. Door te zorgen voor veel werkgelegenheid in de buurt, minimaliseren we het forensenverkeer.

Deel i
Focus op efficientie

automatiseren wat geautomatiseerd kan worden = beschikbare technologie en digitale middelen zo doelgericht en slim mogelijk gebruiken 
+
monorail = efficiënt intern en extern transport van goederen en personen
+
zo veel mogelijk gebruik maken van schaalvoordelen = all-inclusive lidmaatschap €200 p.p./mnd. 
+
alle primaire voorzieningen op loopafstand
+
cut the crap = overal waar het kan, de tussenlaag of tussenpartij eruit

deeleconomie = producten delen die gedeeld kunnen worden (auto, apparatuur)

Deel II
Vastgoed & aanpak van maatschappelijke uitdagingen

wonen = maisonnettewoningen van 120m² en 180m² voor €750 tot €1000/maand
+
werken = 26.000m² kantoorruimte voor meer dan 50 bedrijven + werkgelegenheid o.a.  interne banen voor de gefaciliteerde voorzieningen (horeca, onderwijs, zorg, entertainment etc.)
+
leren = persoonlijke ontwikkeling = kinderopvang + privé school voor basis- en voortgezet onderwijs + workshops, trainingen en coaching voor jong en oud
+
leven = vrijetijdsbesteding: genieten van familie, vrienden en natuur + dagelijks royale keuze uit gezonde, centraal bereide, maaltijden , zonder geldzorgen
+
de aanpak van bijkomende maatschappelijke uitdagingen: klimaat + veiligheid + gelijke kansen voor iedereen

Deel III
Iedereen profiteert

synergie = focus op het gezamenlijk doel en de gezamenlijke belangen = krachten bundelen 

+

bottom up - én - top down approach = ⇧ via inschrijvingen van burgers de druk opvoeren bij de overheden om de benodigde vergunningen versneld toe te kennen + ⇩ overheden helpen door hen een projectvoorstel te doen dat een groot deel van hun politieke agenda dekt

open source

Iedereen profiteert = WinWin

besluit
vorming
process

Om het besluitvormingsproces bij de overheden te versnellen hanteren we een unieke, onorthodoxe aanpak. Ons vakkundige projectteam zal alles op alles zetten om volledige aandacht te krijgen van overheidsinstanties en zal ervoor zorgen dat alle obstakels zo snel mogelijk worden opgelost.

Jij kan ons helpen door in te schrijven en mogelijke anderen in te lichten over dit bijzondere project.

 

Doe je mee?

Om het besluitvormingsproces te versnellen focussen wij op gezamenlijke belangen en hanteren we een bottom up - én - top down approach. Zo brengen we partijen dichter bij elkaar. Bottom up: met massa realiseren we tractie. Via inschrijvingen van burgers de druk opvoeren bij de overheden om de benodigde vergunningen versneld toe te kennen. Top down helpen we overheden door hen een projectvoorstel te doen dat een groot deel van hun politieke agenda dekt.
 

Judge's Table
Kraan op het werk

bouwen

Het ontwerp van de woningen en gebouwen is gestandaardiseerd en voor elke mini-stad (vrijwel) identiek. Zo kunnen de ontwerpen sneller goedgekeurd worden. De wetgeving voor gebouwen is in iedere gemeente hetzelfde, waardoor de gemeenten zelfs kunnen samenwerken om de plannen goed te keuren. Bijkomend voordeel van de standaardisatie is dat we de productie van de twee typen maisonnettes zoveel mogelijk kunnen automatiseren. Dit voorkomt vertraging met inkoop van materiaal en goederen. Ontwerpkeuzes zijn gemaakt, rekening houdend met tekort aan bouwvakkers en materialen. Gevestigde partijen hebben niet voldoende productiecapaciteit en hebben weinig baat bij het tijdelijk opkrikken van de productie. Daarom worden de prefab elementen in onze productielijn op locatie gefabriceerd, zo hoeven deze niet over de openbare weg en kan er sneller gebouwd worden met minder afval, transportbewegingen en dus minder uitstoot. Bovendien verkleind dit de kans op productiefouten, waardoor daaraan gerelateerde vertragingen voorkomen worden. 

Sommige dingen moeten van te voren al bedacht zijn om automatisering later, makkelijker te maken. Zo hebben we met het ontwerp overal ruimte overgehouden voor een monorail. De vorm van de torens is zo bedacht dat machines geautomatiseerd om het gebouw heen kunnen zonder al te veel obstakels. Ook hebben de bovenramen een hoek die optimaal is om maximale hoeveelheid licht te ontvangen voor de zonnepanelen. Bovendien doen de zonnepanelen ook dienst als zonnescherm en krijgen ze via een reflectie coating meer energie door de schuine ramen van de bovenburen.

 

Zo houden we de woningen betaalbaar, kunnen we de hoogste kwaliteit en uitzonderlijk comfort garanderen én snel bouwen.  

 

Wij kijken niet alleen naar het woningtekort, maar naar het totaalplaatje: de leefomgeving én het spanningsveld van beslissingsbevoegden met hun agendapunten en maatschappelijke uitdagingen, alsmede de Sustainable Development Goals (SDG)

woningtekort

We bouwen per locatie 3200 betaalbare maisonnettewoningen voor €750 tot €1000/maand

 

We gaan 10.000 woningen bouwen in 1000 dagen. 

 

Met onze bottom up - én - top down approach weten we het besluitvormingsproces te versnellen. 


We versnellen de bouw onder andere door dubbellaagse-appartementen te bouwen, het ontwerp te standaardiseren, zo veel mogelijk te automatiseren en op locatie te produceren. Zo hebben we uiteindelijk een productiecapaciteit van iets meer dan 8 woningen per toren, per dag, dit komt in totaal neer op 144 woningen per dag, verdeeld over 3 locaties.

werk-privé

Door te automatiseren, valt een groot deel van de huishoudelijke taken weg. Hierdoor is er meer tijd voor alles wat er écht toe doet: liefde en verbondenheid met familie en vrienden, persoonlijke groei en van toegevoegde waarde zijn, bijvoorbeeld door jouw kennis en ervaring te delen. 

 

Bovendien zijn bewoners weinig tijd kwijt aan reizen. 

 

Door de schaalvoordelen houden bewoners netto per maand meer over. Onderaan de streep houdt een gemiddeld gezin met 2 volwassenen en 2 kinderen bij WinWin zo’n 12 duizend euro per jaar meer over, om te sparen of bijvoorbeeld te investeren in vastgoed. 

 

Om werk en privé goed in balans te krijgen en te houden, zit bij het lidmaatschap ook 

(life) coaching, persoonlijke ontwikkeling, en onderwijs inbegrepen.

leefcomfort

Wonen, werken, leren en leven - het hangt allemaal met elkaar samen.
Het gemak van werk, school, sport en andere hobby’s dicht bij huis. Volledig naar wens ontzorgd worden op het gebied van huishoudelijke taken. De was en de vaat worden gedaan, de schoonmaak kan gereserveerd worden via de WinWin-app. Dagelijks royale keuze uit gezonde maaltijden - als je zelf geen zin hebt om te koken. Geruime tijd om te genieten van familie, vrienden en natuur om je heen. Een onderhoudsvrije, riante en lichte woning, zonder geldzorgen. 


Dát verstaan wij onder optimaal leefcomfort.
 

mistig Bos

klimaat

We bebossen voormalige agrarische grond voor 96%, slechts 4% wordt bebouwd. 
Door de hoogte in te gaan, houden we maar liefst 97% meer ruimte over voor groen, ten opzichte van eenzelfde hoeveelheid rijtjeshuizen. Door te bebossen compenseren we voor een deel onze CO2 uitstoot. 
 
We maken uitsluitend gebruik van hernieuwbare energiebronnen. We kunnen ook additionele huishoudens in hun energiebehoefte voorzien, doordat we meer energie genereren dan we consumeren.

 

Een  geothermische energiebron wordt gebruikt om de woningen en voorzieningen te verwarmen. 
Zonnepanelen als zonnescherm worden gebruikt voor het opwekken van elektrische energie voor onder andere licht en kokend water. 

We gaan voedselverspilling tegen door maaltijden zo veel mogelijk centraal te bereiden. Dit maakt het ook mogelijk om het gebruik van wegwerpverpakkingen te voorkomen. Alle wegwerpverpakkingen worden vervangen door verpakkingen van glas of statiegeld-kratten, die centraal geautomatiseerd worden afgewassen.

Door te zorgen voor veel werkgelegenheid in de buurt, reduceren we het forenzen en daarmee onze uitstoot. We combineren de voordelen van thuiswerken, met de voordelen van werken op kantoor.

 

We maken gebruik van een monorailsysteem. Dit maakt efficiënt intern en extern transport mogelijk. 

 

Daarnaast bieden we een auto-huur service. Hoewel we mensen aanmoedigen om de auto te laten staan, zorgen we ervoor dat de bewoners zo snel en makkelijk mogelijk van A naar B kunnen. Verschillende soorten voertuigen zijn beschikbaar op basis van het doel van de reis en het is voordeliger en meer milieuverantwoord dan een eigen auto bezitten.
 

Veiligheid

De omgeving is geheel autovrij, met aan de rand een parkeerplaats en transferium. 

 

Met een scala aan faciliteiten stimuleren we dat iedereen meedoet. We streven naar 0% vroegtijdige schoolverlaters en 0% werkeloosheid, wat resulteert in minder criminaliteit.

levensloopbestendig

De woningen zijn levensloopbestendig. Een groot deel van de huishoudelijke kan eenvoudig worden uitbesteed en zit standaard inbegrepen bij het lidmaatschap. Alle faciliteiten zijn dichtbij: van kinderopvang tot zorg en sociale contacten. Speciaal voor de senioren zijn de lager gelegen maisonnettes van extra gemakken voorzien. 

Stressed Man

stressreduceren

Ieder mens heeft - in meer of mindere mate - dezelfde basisbehoeften. Wanneer een basisbehoefte niet vervuld wordt, is er ook een grote kans op het ontstaan van ongezonde stress. Als ons lichaam te lang in een stressvolle situatie verkeert, worden alleen de belangrijkste lichaamsfuncties in stand gehouden. Alle organen die niet betrokken zijn bij overleven, worden in de wacht gezet. Dit kan erg nare gevolgen geven voor het lichaam.

Daarom reduceren we ongezonde stress door te voorzien in de primaire levensbehoeften. 

Ongezonde stress kun je bovendien tegengaan door het aanmaken van andere stresshormonen, zoals DHEA en Endorfine. Dit kan door te gaan ontspannen of bewegen op een matig intensieve manier. Daarvoor bieden we natuur, sportfaciliteiten en vergemakkelijken we ontspanning. Een groot deel van de huishoudelijke taken valt weg, doordat deze zo veel mogelijk geautomatiseerd en gecentraliseerd zijn. Doordat huishoudelijke activiteiten korter duren, is er meer vrijheid en tijd voor ontspanning en alles wat er écht toe doet: liefde en verbondenheid met familie en vrienden, persoonlijke groei en van toegevoegde waarde zijn, bijvoorbeeld door jouw kennis en ervaring te delen. 

Als we gezond oud willen worden, is het evenzeer cruciaal dat we onze stressbestendigheid optimaal ontwikkelen. Hieronder verstaan we: effectief kunnen omgaan met spanningen in situaties. Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, met onvoldoende middelen, onzekerheid over het te bereiken doel, bij tegenslag, tegenspel, vage richtlijnen of bij tegenstrijdige instructies. We bieden coaching aan om dit te trainen.

Voordelen van minder stress zijn dat we makkelijker in actie komen, het verhoogt onze productiviteit, we voelen ons prettiger en leven gezonder.
 

duurzaam

Er bestaan verschillende opvattingen over het begrip duurzaamheid. WIj vinden het belangrijk om ook naar de sociale en economische kant van duurzaamheid te kijken, niet alleen naar natuur en milieu. 

Deze appartementen worden gerealiseerd op 3 locaties rondom de randstad, op voormalige landbouwgrond. Circa 5% wordt bebouwd, de rest wordt omgetoverd tot een bosrijk en biodivers gebied, waar ook bewoners en omwonenden van kunnen genieten. 

Er wordt op alle denkbare en haalbare manieren aan energiebesparing gedaan. Zo  worden technieken op grote schaal toegepast die niet rendabel zouden zijn bij een individueel initiatief. Zo maken we gebruik van een geothermische energiebron om de huizen en voorzieningen te verwarmen. Voor kokend water en licht zal er gebruik gemaakt worden van elektrische energie, opgewekt door zonnepanelen. Doordat de hoeveelheid gewonnen energie zo hoog is, genereren we meer dan wat we kunnen consumeren. Dit betekent dat we ook additionele huishoudens in hun energiebehoefte kunnen voorzien.

Ten behoeve van het gemak, hebben we voor de verschillende logistieke uitdagingen een multifunctionele oplossing: de implementatie van een monorailsysteem. Dit maakt efficiënt intern en extern transport mogelijk. Vooral de goederen - postpakketten, levensmiddelen (maaltijden), afval, de vaat en de was -  zullen via het monorail system getransporteerd worden.  

 

Op de tussenverdiepingen van de woontorens is het mogelijk om in een personenvervoer-capsule te stappen (het systeem heeft daar uiteraard een hogere draagcapaciteit). Het netwerk zal in eerste instantie reiken tot de grenzen van de mini-stad, maar de vergunningsaanvragen voor aanleg van de monorail naar de openbaar vervoer knooppunten en nabijgelegen steden zijn ook al in gang gezet. 

bosBomen
Cute Happy Dog

Betaalbarerijkdom

De rijkdom die je als mens ervaart, kent verschillende thema’s. Deze thema’s hangen met elkaar samen en zijn in principe voor alle mensen hetzelfde: lichamelijke rijkdom, emotionele rijkdom (waaronder tijd), relationele rijkdom, zingeving en financiële rijkdom. 

Geld is de factor waar veelal de focus op ligt, maar die pas tot rijkdom leidt, als de andere factoren op orde zijn. Je lichamelijke en emotionele toestand zijn de belangrijkste graadmeters voor je rijkdom. Vrijwel al onze diepere idealen en verlangens gaan over relaties en wat we kunnen betekenen. Hoe rijk ben je als je je rijkdom niet kunt delen? 

We stoppen zo veel tijd en aandacht in ons werk. Vaak veel meer dan in ons lichaam, onze emoties of onze relaties. Hoe rijk kun je zijn als je geen werk doet waarin je heilig gelooft en waarin je niet dagelijks je passie en talent kwijt kunt? Werk waarin wie jij bent en waar jij voor staat voluit tot uiting komt. Werk waarin je zingeving ervaart.  

Als je niet dankbaar bent voor wat je hebt, zul je je nooit rijk voelen. Hoe rijk ben je als je het jezelf nooit gunt je successen te vieren? Daarom is ons motto: bewust te genieten - work hard, play harder. 

Op het gebied van financiële rijkdom houdt een gemiddeld gezin met 2 volwassenen en 2 kinderen bij WinWin zo’n 12 duizend euro per jaar meer over. (bron: gemiddelde maandbegroting Nibud)

Uniek aan onze formule is dat huurders kunnen mee profiteren van waardestijging van het vastgoed. Zo hebben zij de voordelen van een koophuis, maar zonder benodigde eigen investering voor een verbouwing of onderhoud. Hierdoor worden deze woningen ook toegankelijk voor starters, zonder grote buffer (bijvoorbeeld overwaarde uit hun vorige koophuis).